Bestuur en organisatie

De Sociale Onderneming is een besloten vennootschap en beschikt over een transparante organisatiestructuur met korte lijnen van de werkvloer naar het management. De dagelijkse leiding berust bij de directie en het wettelijk toezicht wordt uitgeoefend door de raad van aandeelhouders vertegenwoordigd door de stichting administratiekantoor Aarn.

Als directeur is de heer O.P Arnold verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding.

De directie wordt terzijde gestaan door een coördinerend team verantwoordelijk voor organisatie en functioneren van de hulp, administratie en kwaliteit. De directie is tevens het aanspreekpunt voor de cliëntenraad.