PGB in de Wmo

Zorg in natura (ZIN) is door de gemeente ingekocht, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp via een thuiszorginstelling of een standaard model rolstoel. Een persoonsgebonden budget (PGB) is geld waarmee u zelf ondersteuning inkoopt.  Dat geeft meer vrijheid dan bij zorg in natura. Het PGB brengt ook een aantal verplichtingen met zich mee. Klik hier voor meer informatie over Wmo.

Kiezen tussen persoonsgebonden budget en zorg in natura?
Krijgt u individuele Wmo-ondersteuning van uw gemeente? Bijvoorbeeld:

    • Individuele ondersteuning
    • begeleiding in het dagelijks leven;
    • huishoudelijke hulp;
    • dagbesteding of logeeropvang;
    • woningaanpassingen of een rolstoel.

Dan kunt u altijd kiezen tussen PGB of ZIN.

Wilt u meer weten over hoe u PGB aanvraagt? Dan kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen: telefonisch 0162-700590 of door op de volgende link te klikken Whatsapp:  DSO Thuiszorg.