Kwaliteit

DSO neemt de kwaliteit van haar dienstverlening heel serieus. Als belangrijke leidraad voor de kwaliteit van de uitvoering van de zorg bij cliënten, de evaluatie en de bijstelling daarvan wordt de kwaliteit bepaald n.a.v. het Kwaliteitsplan “Thuis nabije zorg” dat in 2019 door GGD (toezichthouder Wmo) getoetst is.

Hulpverlening en aandacht voor de cliënt staan bij DSO voorop. DSO hanteert bij haar dienstverlening de volgende werkwijze:

   1. Cliëntenmap met duidelijke afspraken thuis bij cliënt ;
   2. Zorgvuldige communicatie;
   3. Mogelijkheid voor cliënten en/ of vertegenwoordigers om op afstand hun digitale dossier in te zien;
   4. Correcte houding richting de cliënt;
   5. Respect voor privacy;
   6. Betrouwbare en deskundige hulp met het oog op de effectiviteit van onze dienstverlening.

Betrokken medewerkers spelen een grote rol bij de kwaliteit van onze dienstverlening. Betrokkenheid betekent immers open staan voor wensen, vragen en kritiek van cliënten en zo kunnen we onze dienstverlening continu verbeteren.

Om te weten hoe onze cliënten denken over onze dienstverlening verrichten wij regelmatig evaluatie bezoeken. Natuurlijk horen wij ook graag uw mening. Heeft u een vraag of een opmerking over onze dienstverlening dan kunt u ons telefonisch bereiken via 0162-700590 of stel uw vraag via ons contactformulier.

Bewaking van de uitvoering van gemaakte afspraken binnen onze dienstverlening vindt plaats door wekelijkse signalering. Indien er afwijkingen geconstateerd worden, wordt hierop actie ondernomen. Dit kan zijn richting cliënt, familie, sociaal wijkteam of gemeentelijke Wmo afdeling.