Huishoudelijke ondersteuning

Sinds 2015 biedt DSO, binnen de gemeente Oosterhout, als een van de geselecteerd aanbieders kwalitatief hoogwaardige huishoudelijke ondersteuning. Niet alleen belangrijk voor u, maar ook voor de familie een geruststellende gedachte om te weten dat het huishouden in goede handen is. Binnen ons werkgebied: regio West Midden Brabant; maken de gemeenten onderscheid in HbH1 en HbH2.

HbH1: Huishoudelijke ondersteuning in een stabiele situatie.

  • Het schoonmaken van woonruimten. Het kan gaan om een mix van activiteiten: stof afnemen, stofzuigen, dweilen, afwassen, opruimen, ramen binnen zemen en schoonmaken van sanitair.

  • Overige huishoudelijke activiteiten, waaronder het wassen en strijken, bed verschonen, maaltijdverzorging en het doen van boodschappen mits er hiervoor geen voorliggende voorzieningen beschikbaar zijn.

HbH2: Huishoudelijke ondersteuning in een meer kwetsbare situatie dus HbH1 uitgebreid met bijvoorbeeld:

  • dagelijkse organisatie van het huishouden;

  • in bijzondere situaties opvang en verzorging thuiswonende kinderen;

  • instructie, advies en voorlichting gericht op het huishouden;

  • sturing of stimulering bij het (deels) zelf uitvoeren van activiteiten.

Voor wie?
Voor cliënten met een Wmo/ Wlz en Zvw indicatie zijn onze HbH diensten zowel als Zorg in Natura (ZIN) als met een Persoons Gebonden Budget (PGB) beschikbaar. Daarnaast kunnen ook particulieren een beroep op ondersteuning doen.

Vergoeding
Huishoudelijke ondersteuning is ondergebracht in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In de Regio West Midden Brabant hebben wij met alle gemeenten afspraken gemaakt over de diensten die door wij als ZIN (Zorg in Natura) kunnen aanbieden. Hetgeen betekent dat u, persoonlijk, geen rekening van de door ons geleverde diensten ontvangt.
Let op: de gemeente brengt u hiervoor een vaste, wettelijk vastgestelde, CAK bijdrage bij u in rekening. Klik hier voor meer informatie.

Particulieren
Natuurlijk bent u bij ons ook aan het juiste adres voor huishoudelijke ondersteuning wanneer u voor eigen rekening de beste hulp wilt inhuren. U kunt zich daarvoor vrijblijvend via het contactformulier op onze website aanmelden. Voor informatie over tarieven kunt u altijd telefonisch contact opnemen via telefoonnummer: 0162-700590 of via Whatsapp:  DSO Thuiszorg.