Melding calamiteit en/of geweld

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van de Wmo 2015 en het toezicht daarop. De colleges van burgemeester en wethouders van 16 gemeenten hebben GGD West-Brabant aangewezen als toezichthouder. Dit gebeurt zonder aanleiding in de vorm van proactief toezicht, op basis van signalen of naar aanleiding van een calamiteit.

Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning in Nederland zijn verantwoordelijk voor kwalitatief goede en veilige ondersteuning. Zij zijn wettelijk verplicht om een melding te doen als er tijdens de dienstverlening sprake is van een calamiteit of geweld. Dit zijn:

    • Een onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van een voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt of de dood van een cliënt heeft geleid.
    • Lichamelijk en geestelijk geweld of ontucht jegens een cliënt, of het seksueel binnendringen van het lichaam van een cliënt, door een beroepskracht dan wel door een andere cliënt met wie de cliënt gedurende het etmaal of een dagdeel in een accommodatie van een aanbieder verblijft.

DSO is verplicht om eventuele calamiteiten bij de GGD West-Brabant te melden GGD West-Brabant te melden.

Klik hier voor meer informatie over het Wmo meldprotocol calamiteit of geweld GGD West-Brabant.