Klachtenprocedure

DSO heeft een klachtenprocedure zodat cliënt/zorgvrager of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger in staat zijn om klachten en/ of ontevredenheid met betrekking tot de ontvangen dienstverlening aan iemand voor te kunnen leggen, zodat deze klachten opgelost kunnen worden. Om het belang van de cliënt/ zorgvrager veilig te stellen hebben we voor onze klachtenprocedure een extern, neutraal en onafhankelijk vertrouwenspersoon. Cliënten worden vooraf over het bestaan van de klachtenprocedure op de hoogte gesteld.

Procedure
Mocht er sprake zijn van ontevredenheid met de geboden zorg of anderszins dan heeft de cliënt/zorgvrager of zijn/haar vertegenwoordiger de volgende mogelijkheden:

    • Cliënt meldt de klacht aan de hulp of dienstverlening;
    • Cliënt neemt contact op met de externe vertrouwenspersoon en legt zijn/haar klacht voor, waarna deze helpt de klacht op te lossen;
    • Cliënt legt de klacht neer bij het zorgloket van de gemeente c.q. bij een van de sociale wijkteams.

  Klik hier om uw klacht digitaal in te leveren.