Klachtenprocedure

DSO heeft een klachtenprocedure zodat cliënt/zorgvrager of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger in staat zijn om klachten en/ of ontevredenheid met betrekking tot de ontvangen dienstverlening aan iemand voor te kunnen leggen, zodat deze klachten opgelost kunnen worden. Om het belang van de cliënt/ zorgvrager veilig te stellen hebben wij er voor gekozen om aan te sluiten bij het KlachtenZorg portaal. Cliënten worden vooraf over het bestaan van de klachtenprocedure op de hoogte gesteld.

Procedure
Voor de te volgen procedure en de te ondernemen stappen verwijzen wij u graag door naar het KlachtenZorg portaal.

Klik hier voor directe toegang tot de klachtenprocedure van het Klachtenportaal Zorg