Cliëntenraad

In zorg waar de cliënt centraal staat is cliëntenmedezeggenschap van onmisbare waarde: een vanzelfsprekendheid. Cliëntenmedezeggenschap vindt plaats op de volgende drie niveaus:

Individueel niveau
Op individueel niveau vindt zeggenschap plaats de cliënt zelf, of een vertegenwoordiger van de cliënt, invloed uitoefent op de zorg. Bijvoorbeeld in het kader van een behandeling of zorgovereenkomst, maar ook in het primaire proces van de dagelijkse omgang tussen cliënten en medewerkers van een zorgaanbieder.

Zorgaanbieder
Op het niveau van onderdelen van de organisatie of van de organisatie als geheel speelt de medezeggenschap van cliënten zich vooral af door de cliëntenraad die wettelijk verankerd is in de Wmcz. Hier gaat het om collectieve belangenbehartiging, om medezeggenschap inzake onderwerpen die alle cliënten aangaan.

Landelijk niveau

Tenslotte is er nog het overstijgende niveau van medezeggenschap. Cliëntenraden zijn aangesloten bij een landelijke cliënten- of koepelorganisatie die de belangenbehartiging op landelijk niveau voor haar rekening neemt. Zij werken aan het versterken van de positie van de cliëntenraden en daarmee aan het bevorderen van de kwaliteit van de zorg op landelijk niveau.

Deelnemen
Geïnteresseerd om deel te nemen in onze cliëntenraad. Klik hier om via ons digitale contactformulier aan te melden.