Kwaliteitsborging

DSO heeft een kwaliteitsfunctionaris aangesteld. Deze functie is onbezoldigd en in dienst DSO. De functionaris heeft een coördinerende functie en heeft onder meer de volgende taken:

  • Informeren van de deelnemers en medewerkers omtrent het invullen van de checklist kwaliteit;
  • In ontvangst nemen van checklists;
  • Administratie bijhouden van DSO op het gebied van kwaliteit;
  • Aanspreekpunt naar de stakeholders (bijvoorbeeld gemeente);
  • Organiseren en voorzitten van kwaliteitsbijeenkomsten;
  • Verdere activiteiten die te maken hebben met de kwaliteitsborging binnen DSO.