Hulp via Wlz

Uw Wmo hulp behouden wanneer u een CiZ indicatie gekregen heeft?
Wanneer u door een wijziging in uw persoonlijke omstandigheden een CiZ indicatie gekregen heeft, valt u vanaf dat moment onder Wet langdurige zorg (Wlz) en komt u Wmo beschikking automatisch te vervallen.

Wij zijn dan verplicht de Wmo dienstverlening aan u te stoppen. In het geval u toch van onze diensten gebruikt wenst te blijven maken is dit mogelijk via een PGB. Zo’n PGB moet u zelf bij uw zorgverzekeraar aanvragen!