Disclaimer

Disclaimer
De door “De Sociale Onderneming BV” verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. “De Sociale Onderneming BV” kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. “De Sociale Onderneming BV” aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

“De Sociale Onderneming BV” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door “De Sociale Onderneming BV” wordt onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van “De Sociale Onderneming BV”.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van “De Sociale Onderneming BV” omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld wordt in artikel 15 aan de Auteurswet worden voorbehouden. Het Nederlands recht is van toepassing.