Geheimhouding en veiligheid

Hulp is verplicht tot geheimhouding van hetgeen zij/ hij bij de uitvoering van zijn/ haar werkzaamheden betreffende Cliënt en diens eventuele huisgenoten ter kennis is gekomen. 

Hulp is in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Van Hulp wordt verwacht dat zij/ hij zaken die met de veiligheid en/ of gezondheid van Cliënt te maken hebben tijdig signaleert en hier actie op onderneemt. Maar ook zaken die vastgelegd zijn in: “Doelstellingen en Werkplan bij het Huishouden”, die gecontroleerd kunnen worden, daadwerkelijk uitvoert.