Particulier

De werkzaamheden worden verricht onder de bepalingen van de regeling “Dienstverlening aan Huis”. Deze regeling is van toepassing wanneer een particulier iemand maximaal 3 dagen per week inhuurt voor werkzaamheden voor zijn huishouden. Het moet gaan om werk dat met enige regelmaat verricht worden, meestal in en rond de woning van de particulier. Losse opdrachten of eenmalige klussen vallen niet onder de regeling.  (meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid).