Rol DSO

Bij toepassing van “Dienstverlening aan Huis” treedt de particulier op als Cliënt en moet hij de fiscale administratie voeren. Door gebruik te maken van DSO bv behoeft de particulier geen fiscale administratie te voeren en is hij bij ziekte/ vakantie en andere ontsteltenis verzekerd van de door hem ingekochte hulp. (zie hieronder). Wanneer de particulier/ cliënt de gemaakte kosten kan declareren, kan hij hiervoor gebruikmaken van de factuur die hij van DSO bv ontvangt. Om dit te kunnen doen lopen de betalingen van ontvangen hulp via DSO bv. Cliënt koopt bij DSO bv zogenaamde dienstencheques. Hiervoor ontvangt hij een factuur cq betalingsbewijs. Voor ieder uur dat cliënt hulp ontvangt overhandigd hij een door hem getekende cheques aan de Hulp. De Hulp levert op haar beurt de ondertekende cheques bij DSO bv in, waarna DSO maandelijks de ontvangen cheques uitbetaald. Cliënt ontvangt ter controle periodiek een overzicht van de door DSO bv gedane (uit)betalingen.